RGB breekt lans voor beschermde diersoorten

RGB breekt lans voor beschermde diersoorten

Tijdens een routine controle op de Johan Adolf Pengel Luchthaven te Zanderij, heeft de Douane een persoon aangehouden met in haar bezit 5 stuks Jaguartanden, welke verborgen waren in blikken met babyvoeding. Gelet op het feit, dat het hier gaat om delen van een beschermd diersoort, werd betrokkenen op 16 april 2019 aangehouden en overdragen aan de politie van Zanderij voor verdere Justitiële afhandeling. Hierdoor heeft de overtreder de Jachtwet 1954 en de Wet Tegengaan Smokkelen overtreden, welke gekwalificeerd wordt als een economisch delict.
27000 grondbeschikkingen uitgegeven in 4 jaar

27000 grondbeschikkingen uitgegeven in 4 jaar

In de afgelopen 4 jaar heeft het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) 27000 grondbeschikkingen uitgestrekt aan burgers. “Dit betekent dat ondanks tekortkomingen er performance is geleverd en wij een behoorlijke uitvoeringscapaciteit hebben. Doch dienen wij dat te versterken als wij de achterstanden met betrekking tot grondzaken willen inlopen.” Dit heeft de RGB-minister Lekram Soerdjan op dinsdag 21 mei 2019 meegedeeld aan de Regering, tijdens de behandeling van de Staatsbegroting in De Nationale Assemblee.
RGB-minister belooft versterking uitvoeringscapaciteit gronduitgifte

RGB-minister belooft versterking uitvoeringscapaciteit gronduitgifte

Minister Lekram Soerdjan van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) heeft beloofd het gronduitgifte beleid op te zullen voeren. “We moeten natuurlijk kijken naar de oude aanvragen en de achterstand proberen in te lopen, maar dat betekent niet dat hetzelfde lot de nieuwe aanvragen zal overkomen.” Hij verzekerde het parlement dat zijn ministerie versterking zal brengen in de uitvoeringscapaciteit wanneer het gaat om gronduitgifte. De minister is op dinsdag 21 mei 2019, tijdens de behandeling van de Staatsbegroting in De Nationale Assemblee (DNA), ingegaan op vragen in het parlement.