Vertegenwoordigers buigen zich over grondvraagstukken Saramacca

Vertegenwoordigers buigen zich over grondvraagstukken Saramacca

Een delegatie onder leiding van DNA-lid Mahinder Jogi heeft bij minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer aandacht gevraagd voor de aanpak van grondvraagstukken in Saramacca. Onder andere DR- en RR leden en vertegenwoordigers van het ministerie hebben ook geparticipeerd aan deze meeting. De meeting heeft plaatsgevonden op 8 oktober 2020 op het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer.
President Santokhi installeert commissie Grondzaken

President Santokhi installeert commissie Grondzaken

President Chandrikapersad Santokhi heeft ter regulering van het grondbeleid een commissie geïnstalleerd. De commissie Grondconversie en herziening grondbeleid is benoemd op 26 september 2020 voor een periode van 6 maanden. Belangrijke zaken waarover de commissie zich zal buigen zijn grondconversie en het integraal evalueren van het grondbeleid.
Gronduitgifte Cultuurtuinlaan niet volgens procedure geschied

Gronduitgifte Cultuurtuinlaan niet volgens procedure geschied

De recente uitgifte van percelen in de Cultuurtuin, in Paramaribo, heeft niet volgens de voorgeschreven procedures plaatsgevonden. “Het onderzoek heeft uitgewezen dat de uitgifte niet conform artikel 7 van het decreet uitgifte domeingrond heeft plaatsgevonden. Onder andere is niet gebleken dat adviezen zijn opgevraagd aan instanties, die behoren te adviseren, cq deze adviezen ontbreken.
Minister Pokie warm onthaald op Grond- en Bosbeheer

Minister Pokie warm onthaald op Grond- en Bosbeheer

Op alle ministeries heeft vandaag, vrijdag 17 juli 2020, de protocollaire overdracht plaatsgevonden. Onderstaand bericht betreft de overdracht op het ministerie van Grond- en Bosbeheer, waar Diana Pokie officieel is begonnen als nieuwe bewindsvoerder.