Gronduitgifte Cultuurtuinlaan niet volgens procedure geschied

Gronduitgifte Cultuurtuinlaan niet volgens procedure geschied

23-07-2020
De recente uitgifte van percelen in de Cultuurtuin, in Paramaribo, heeft niet volgens de voorgeschreven procedures plaatsgevonden. “Het onderzoek heeft uitgewezen dat de uitgifte niet conform artikel 7 van het decreet uitgifte domeingrond heeft plaatsgevonden. Onder andere is niet gebleken dat adviezen zijn opgevraagd aan instanties, die behoren te adviseren, cq deze adviezen ontbreken. Derhalve kleeft aan deze beschikkingen een ernstig gebruik.” Deze informatie heeft vicepresident Ronnie Brunswijk op 22 juli 2020, tijdens een persconferentie van de raad van ministers, kenbaar gemaakt.

De bewindsman zegt dat het is gebleken dat enkele beschikkingen voor terreinen in dit gebied reeds zijn aangeboden aan het MI-GLIS, ter inschrijving. “Het is niet uitgesloten dat andere beschikkingen rakende dit gebied zijn uitgereikt, maar niet voorkomen op de collectieve bereidverklaring. Deze vermoedelijke uitgifte zal nog onderzocht moeten worden”, aldus de vicepresident.

De nieuwbakken minister van Grond- en Bosbeheer, Diana Pokie, kan zich niet indenken dat men recentelijk ertoe is overgegaan om percelen in dit gebied uit te geven. “Cultuurtuin is ons heiliggebied.” Het gebied wordt volgens informatie van minister Pokie door wetenschappers gebruikt voor onderzoeken, bij het vak Biologie. Ook maakt het publiek gebruik van dit gebied als wandelpark en trimbaan. “Het is gebleken dat er eerder in dit gebied grond is uitgegeven. Wij gaan het niet hierbij laten.” De minister stelt de gemeenschap gerust. Zij zegt vervolgens het deel van de beschikkingen dat reeds bij MI-GLIS is ingeschreven, “gaan we vervallen verklaren. Het deel dat nog niet is ingeschreven gaan we moeten intrekken.”