Besluit uitgifte concessies nu alleen via regeringstop

Besluit uitgifte concessies nu alleen via regeringstop

13-08-2021

Minister Vorswijk geeft te kennen dat de regering van mening is dat er heel veel concessies zijn uitgegeven in het verleden, waarvan niets terugvloeit in de staatskas. De staat en de gemeenschappen, vooral van het binnenland, hebben er geen voordelen aan. De regering zal het beleid hieromtrent scherper stellen en er zal volgens de bewindsvrouw beter gekeken worden aan wie de concessies wordt gegeven en wat de concessiehouders ermee doen. Een tweede afspraak is het afronden van de grondaanvragen die reeds liggen bij het ministerie. Het gaat vooral om kleine aanvragen van mensen die hun bereidverklaringen van hun bouwkavels in handen wensen te krijgen. De president en de vicepresident hebben de minister gevraagd er werk van te maken dat alle kleine aanvragen worden afgerond.

De bewindsvrouw zegt dat het ministerie zich extra zal inzetten om de vele overdrachten van percelen en achterstanden in de komende periode te finaliseren. De regering wil aan het eind van deze zittingsperiode met een tevreden gevoel terugblikken. “Ik ga voor transparantie. De klachten die ik kreeg van mensen toen ik nog geen minister was, bijvoorbeeld wanneer je jouw stukken hebt gebracht naar Domeinkantoor, weet je niet eens bij wie je moet gaan. Soms wordt je van het kasje naar de muur gestuurd, je weet niet eens waar jouw stuk ligt. Hieraan komt een definitieve einde. We gaan werken aan een digitaliseringsysteem waardoor je via de digitale weg kan volgen waar jouw stuk ligt”, zegt de minister.

Ten aanzien van de uitreikingen van grondbriefjes in Saramacca, worden de laatste voorbereidingen gedaan. Vorige week vrijdag reikte de bewindsvrouw haar eerste beschikkingen uit in het district Marowijne. De president en de vicepresident vroegen de minister om moeite te doen dit weekend naar Saramacca te gaan. Daar zullen meer dan 100 mensen in aanmerking komen voor een beschikking.