Ministerie Grondbeleid en Bosbeheer onthult naambord en logo

Ministerie Grondbeleid en Bosbeheer onthult naambord en logo

23-04-2021
Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) heeft bij aantreden van de nieuwe regering een naamsverandering ondergaan. Het departement werd omgedoopt tot Grondbeleid en Bosbeheer (GBB). Vrijdag 23 april 2021 was minister Diana Pokie zover om het nieuwe naambord met logo te onthullen. De bewindsvrouw verduidelijkt dat het ministerie zich niet alleen met grondzaken bezighoudt. Het nieuwe logo symboliseert dan ook de taken en verantwoordelijkheden van GBB. Minister Pokie wil samen met haar directie en personeel dat er een frisse wind gaat waaien binnen het ministerie. Zij gelooft dat het departement met het nieuwe naambord en logo mensen beter tegemoetkomt. 

Er is vanaf haar aantreden vooral gewerkt aan de reorganisatie van het Domeinkantoor. Getracht is zaken te vergemakkelijken door verkorte procedures. De afdeling Grondinspectie is verhuist naar het oud-Taxatie Instituut aan de Maystraat. Er is nu een samenwerking tussen de Grondinspectie en de Landmeetkundige afdeling, waardoor er meer veldonderzoeken verricht kunnen worden. Met de rapporten geproduceerd door deze afdelingen kunnen zaken ook beter afgehandeld worden.

Verder wordt er gewerkt aan het digitaliseringsproces. “Als zaken gedigitaliseerd zijn dan kunnen de lopende zaken van de burgers sneller afgehandeld worden”, aldus de bewindsvrouw. Ze benadrukt dat er ook hard gewerkt wordt om achterstanden in te lopen. Vanwege de COVID-19-maatregelen worden de uitreikingen van documenten niet groots gedaan.

De minister heeft vanaf het aantreden van de regering tot nu toe 1500 beschikkingen afgehandeld. Er zijn reeds 510 beschikkingen van Para getekend, maar nog niet uitgereikt. Van Reeberg in het district Wanica zijn er ongeveer 100 beschikkingen afgehandeld. Minister Pokie streeft ernaar om voor 25 mei 3500 beschikkingen te hebben gecompleteerd. Ze zegt dat zaken als familieverdeling en overdrachten heel vlot gaan.

Haar ministerie is ook belast met duurzaam bosbeheer. Volgens de bewindsvrouw moet er een bewustwordingscampagne opgestart worden over bescherming van onze natuur. Bij beleid over bescherming van natuurreservaten moeten mensen uit de directe omgeving meer dan ooit betrokken worden. Minister Pokie: ”Zodat we allen baat hebben bij de bescherming van ons bos.”