Ministerie van GBB heeft vergevorderde plannen voor gronduitgifte

Ministerie van GBB heeft vergevorderde plannen voor gronduitgifte

07-05-2021
Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) heeft vergevorderde plannen voor gronduitgifte. Zo liet minister Diana Pokie weten tijdens de openbare vergadering van de Nationale Assemblee (DNA) op donderdag 6 mei 2021. Ze zegt dat er in de afgelopen periode diverse gebieden zijn onderzocht. Er is ook een crisis managementteam aangesteld om zaken als familieverdelingen en overdrachten versneld aan te pakken. Om het grondbeleid richtig te laten verlopen is de band met het MI-GLIS en andere relevante beroepsgroepen, waaronder de Vereniging van Landmeetkundigen verstevigd.

Er zijn goede werkafspraken gemaakt met betrekking tot de toegang tot de registers. Als resultaat van deze samenwerking zijn er reeds diverse trainingen verzorgd aan de directie, grondinspecteurs en de juristen van het ministerie. In planning zijn workshops aan de grondinspecteurs en de landmeetkundige dienst om de kwaliteit van de grondinspectierapporten te verhogen om zodoende dubbele uitgifte te minimaliseren.

In de afgelopen periode zijn diverse vonnissen geanalyseerd en bestudeerd. Het ministerie probeerde de lessons learned hieruit toe te passen. Het aantal rechtszaken is mede daardoor en door interne schikkingen gedropt van 500 naar beneden de 300. Met het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) is er een goede verstandhouding. Natuurlijk moet, aldus minister Pokie, het traject worden ingezet om te komen tot een bestemmingsplan. Vanuit het ministerie wordt er alles aan gedaan om de overheidsterreinen in kaart te brengen en te registreren zodat deze niet uitgegeven kunnen worden. In deze moet GBB samen optrekken met het ministerie van ROM.

In de afgelopen tijden zijn ook diverse maatschappelijke groeperingen zoals religieuze organisaties, mensen met speciale hulpvraag (mensen met een beperking), occupatiegevallen, ondernemers en overheidsinstanties, afgestudeerden en jonge ondernemers geaccommodeerd. De planning voor nu tot eind juli is om 5000 beschikkingen uit te reiken in diverse gebieden. Minister Pokie probeert tezamen met haar directie, staf en personeel dit doel te halen.

Er zijn echter ook belangrijke uitdagingen. Zij noemt het tekort aan grondinspecteurs, gebrek aan brandstof, onvoldoende voertuigen om de veldwerkzaamheden te verrichten. Het gebrek aan inkt en papier om diverse beschikkingen uit te printen kan vertragend werken. De relevante autoriteiten zijn reeds op de hoogte gesteld van deze kwesties. Minister Pokie zegt dat de maandelijkse kredietopening daardoor is verhoogd van SRD 75.000 naar SRD 100.000. Thans is op het ministerie in studie het projectvoorstel met betrekking de herstart van de opleiding tot ambtenaren voor grondadministratie, -registratie en -inspectie. “Ondanks deze zaken en ook de COVID-19-pandemie proberen wij op een geïmproviseerde manier de gestelde doelen te halen”, aldus de bewindsvrouw.