Stanley Betterson neemt roer over bij SBB

Stanley Betterson neemt roer over bij SBB

04-01-2021

Stanley Betterson is de nieuwe algemeen directeur van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). Het protocol van overdracht is getekend op maandag 4 januari 2021. De bijbehorende documenten zijn bevestigd in aanwezigheid van minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer en het stichtingsbestuur. De sleutels van het kantoor werden overhandigd aan Meredith Vitolie, voorzitter van het stichtingsbestuur. 

Bestuursvoorzitter Vitolie wees de nieuwbakken directeur erop dat hij aantreedt in een periode van grote uitdagingen, niet alleen voor de bosbouwsector, maar ook voor de regering. “Terwijl de roep van aannemers naar zekerheid van bestaan steeds luider wordt, is de regering genoodzaakt maatregelen te treffen. Maatregelen die niet alleen meer inkomsten uit deze sector moeten garanderen, maar ook duurzaam bosbeheer moeten waarborgen. Een enorme uitdaging ligt voor u.” Volgens de voorzitter is het de taak van de nieuwe directeur om in deze tijd van grote onzekerheid de juiste balans te vinden tussen enerzijds het belang van de regering en anderzijds het belang van de ondernemer. Zij vertrouwt erop dat directeur Betterson het werk naar eer en geweten zal uitvoeren.

“Ik heb een ‘wij’ benadering, ik ga samenwerken met iedereen, want eenieder heeft ideeën en wij gaan kijken hoe wij het beste eruit kunnen halen”, aldus de pas geïnstalleerde directeur Betterson. Minister Pokie wenste hem het allerbeste toe in zijn nieuwe uitdaging. Verder bedankte zij scheidend directeur Marlon Veira voor zijn geleverde diensten.

Scheidend directeur Marlon Veira tekent de documenten, minister Diana Pokie kijkt toe