ONDERDIRECTORAAT BOSBEHEER

Voor een deugdelijk gronduitgifte beleid moet rekening gehouden worden met sociaalmaatschappelijke, economische en ecologische factoren en krachtige ondersteuning aan het nationaal huisvestingsbeleid.

 

Grondslagen:

  • Tot 1 juli 1982 o.g.v. Agrarische Verordening van 1937 (G.B. 1937 no. 53)
  • Vanaf 1 juli 1982 o.g.v Decreet Beginselen Grondbeleid (S.B. 1982 no. 10) L1 en Decreet  Uitgifte Domeingrond (S.B. 1982 no. 11) L2.

 

Afdelingen

  • Centraal Bureau Luchtkartering
  • Dienst Bodemkartering
  • Dienst der Domeinen
  • Dienst Geodesie
  • Dienst Grondinspectie
  • Hypotheek-kantoor
  • Taxatie-instituut