ONDERDIRECTORAAT GRONDBEHEER

De doelstelling van het onderdirectoraat Bosbeheer is duurzame benutting van het bos, op dusdanige wijze dat het sociaal rechtvaardig, ecologisch verantwoord en economisch renderend is.

 

Wetgeving
De werkzaamheden van het directoraat is gestoeld op de volgende wetgevingen:

  • De Wet van 1992, houdende voorzieningen m.b.t. het bosbeheer, alsmede de bosexploitatie en de primaire houtverwerkingssector (S.B. 1992 no.80);
  • De Wet van 1954, houdende voorzieningen tot bescherming en behoud van de in Suriname aanwezige natuurmonumenten oftewel de "Natuurbeschermingswet 1954" (G.B. 1954 no. 26);
  • De Wet van 1954 houdende voorzieningen tot bescherming van de fauna en tot regeling van de jacht in Suriname oftewel de "Jachtwet 1954"
    (G.B. 1954 no. 25 en het Jachtbesluit van 2002).